• Lumecca IPL Photofacial - Face

  40 min 7 750 Kč

 • Lumecca IPL Photofacial - Neck

  40 min 5 350 Kč

 • Lumecca IPL Photofacial - Cleavage

  40 min 7 750 Kč

 • Lumecca IPL Photofacial - Hands

  40 min 5 350 Kč

 • Lumecca IPL Photofacial - Face / Neck / Cleavage

  40 min 15 250 Kč